نقشه گرافیکی راه ها
مناقصه و مزایده
کارت هوشمند
مسافت یاب
خرید اینترنتی بلیط اتوبوس
آرشیو
 • به منظورتوسعه ناوگان حمل ونقل روستائي استان آذربايجان شرقي،بابهره گيري ازتسهيلات صندوق كارآفريني اميد،درنظراست نسبت به واگذاري تعدادمحدودي خودروي ون به متقاضيان واجدشرايط اقدام شود
  توسعه ناوگان حمل ونقل روستائي
  به منظورتوسعه ناوگان حمل ونقل روستائي استان آذربايجان شرقي،بابهره گيري ازتسهيلات صندوق كارآفريني اميد،درنظراست نسبت به واگذاري تعدادمحدودي خودروي ون به ... 1394/06/02 ◄ادامه خبر
 • مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي شيخ اسماعيل سيسي همزمان باهفته دولت درشهرستان شبسترافتتاح شد
  مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي شيخ اسماعيل سيسي همزمان باهفته دولت افتتاح شد
  مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي شيخ اسماعيل سيسي همزمان باهفته دولت درشهرستان شبسترافتتاح شد.درمراسم افتتاح اين مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي مسئولان اداره كل ... 1394/06/03 ◄ادامه خبر
 • معاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري . وحمل ونقل جاده اي درسفريك روزه به استان اذربايجان شرقي ازپروژه هاي راهسازي،راهداري وحمل ونقلي اين استان بازديدنمود
  بازديدمعاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ازپروژه هاي راهداري وحمل ونقلي آذربايجان شرقي
  معاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري . وحمل ونقل جاده اي درسفريك روزه به استان اذربايجان شرقي ازپروژه هاي راهسازي،راهداري وحمل ونقلي اين استان بازديدنمود.دراين ... 1394/05/15 ◄ادامه خبر
به منظورتوسعه ناوگان حمل ونقل روستائي استان آذربايجان شرقي،بابهره گيري ازتسهيلات صندوق كارآفريني اميد،درنظراست نسبت به واگذاري تعدادمحدودي خودروي ون به متقاضيان واجدشرايط اقدام شود
توسعه ناوگان حمل ونقل روستائي
به منظورتوسعه ناوگان حمل ونقل روستائي استان آذربايجان شرقي،بابهره گيري ازتسهيلات صندوق كارآفريني اميد،درنظراست نسبت به واگذاري تعدادمحدودي خودروي ون به ... 1394/06/02 ◄ادامه خبر
 

 خدمات

 
کارت هوشمند
خرید اینترنتی بلیط اتوبوس
سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض
ره گیری نامه ها
فرم درخواست پروانه عبور
فرم طرح شکایت مسافران
آزمون حمل و نقل بین المللی
وضعیت راه ها
پورتال اطلاع رسانی ایمنی
معاینه فنی
اضافه تناژ
صورت وضعیت برخط
راهنامه برخط
سیستم تردد از مرز
سامانه ی شرکت های حمل و نقل و کمیسیون ها
سامانه رسیدگی به شکایات
 

 آمار و اطلاعات

 
اهداف و سیاستهای کلان بخش حمل و نقل جاده ای
منشور اخلاقی سازمان
سالنامه آماری سال 1390
سالنامه آماری سال 1391
مشخصات مراکز امداد خودروی استان آذربایجان شرقی
مراکز و پایانه ها
کتاب زرد حمل و نقل
 

 قوانین و مقررات

 
 

 ارتباطات

 
ارتباط مستقیم با مدیر
نظرات و پیشنهادات
تالار گفت و گو
راهنمای تلفن
فرم طرح شکایت مسافران
نظرسنجی از مراجعین
 

 انتشارات

 
 • آزادراه تبریز - زنجان (تبریز - هشترود)
  روان (نرخ تردد: 19)
 • آزادراه تبریز - زنجان (هشترود - میانه)
  روان (نرخ تردد: 57)
 • بستان آباد - تبریز (جاده قدیم)
  روان (نرخ تردد: 77)
 • تبریز - ایلخچی
  روان (نرخ تردد: 637)
 • قطعه اول آزادراه تبریز - زنجان
  روان (نرخ تردد: 103)
 • آذرشهر - ایلخچی
  روان (نرخ تردد: 100)
 • آزادراه زنجان - تبریز (میانه - هشترود)
  روان (نرخ تردد: 56)
 • تبریز - بستان آباد (جاده قدیم)
  روان (نرخ تردد: 93)
 • ایلخچی - تبریز
  روان (نرخ تردد: 614)
 • قطعه اول آزادراه زنجان - تبریز
  روان (نرخ تردد: 138)
 • اهر - مشگین شهر
  روان (نرخ تردد: 84)
 • اهر - هوراند
  روان (نرخ تردد: 19)
 • مشگین شهر - اهر
  روان (نرخ تردد: 55)
 • هوراند - اهر
  روان (نرخ تردد: 18)
 • سراب - نیر
  روان (نرخ تردد: 65)
 • نیر - سراب
  روان (نرخ تردد: 77)
 • مرند - کشکسرای
  روان (نرخ تردد: 70)
 • مرند - جلفا
  روان (نرخ تردد: 114)
 • جلفا - نوردوز
  روان (نرخ تردد: 60)
 • نوردوز - جلفا
  روان (نرخ تردد: 17)
 • سه راهی سرچم - خلخال
  روان (نرخ تردد: 49)
 • خلخال - سه راهی سرچم
  روان (نرخ تردد: 35)
 • بناب - ملکان
  روان (نرخ تردد: 119)
 • ملکان - بناب
  روان (نرخ تردد: 239)
 • میاندواب - ملکان
  روان (نرخ تردد: 189)
 • هریس - سه راهی هریس
  روان (نرخ تردد: 14)
 • آزادراه تبریز - بستان آباد (تونل شبلی)
  روان (نرخ تردد: 177)
 • میانه - بستان آباد
  روان (نرخ تردد: 70)
 • آزادراه بستان آباد - تبریز (تونل شبلی)
  روان (نرخ تردد: 128)
 • صوفیان - شبستر
  روان (نرخ تردد: 26)
 • کلیبر - اهر
  روان (نرخ تردد: 12)
 • میانه - قره آغاج
  روان (نرخ تردد: 16)
 • هشترود - مراغه
  روان (نرخ تردد: 116)
 • شبستر - تسوج
  روان (نرخ تردد: 65)
 • مراغه - هشترود
  روان (نرخ تردد: 138)
 • تسوج - شبستر
  روان (نرخ تردد: 70)
 • سه راهی هریس - سه راهی خواجه
  روان (نرخ تردد: 89)
 • سه راهی خواجه - سه راهی هریس
  روان (نرخ تردد: 98)
 • کمربندی غربی تبریز - صوفیان
  روان (نرخ تردد: 114)
 • صوفیان - تبریز
  روان (نرخ تردد: 235)
 • تبریز - صوفیان
  روان (نرخ تردد: 243)
 • بناب - مراغه
  روان (نرخ تردد: 76)
 • مراغه - بناب
  روان (نرخ تردد: 95)
 • کشکسرای - مرند
  روان (نرخ تردد: 195)
 • بستان آباد - سراب
  روان (نرخ تردد: 42)
 • سراب - بستان آباد
  روان (نرخ تردد: 70)
 • جانانلو - کلیبر
  سنگین (نرخ تردد: 22)
 • قره آغاج - میانه
  روان (نرخ تردد: 15)
 • شبستر - صوفیان
  روان (نرخ تردد: 92)
 • تبریز - جزیره اسلامی
  روان (نرخ تردد: 37)
 • جزیره اسلامی - تبریز
  روان (نرخ تردد: 74)
 • صوفیان - کمربندی غربی تبریز
  روان (نرخ تردد: 139)
 • تبریز - اهر
  روان (نرخ تردد: 135)
 • ایلخچی - آذرشهر
  روان (نرخ تردد: 218)
 • اهر - تبریز
  روان (نرخ تردد: 77)
 • بناب - عجبشیر
  روان (نرخ تردد: 172)
 • اهر - کلیبر
  روان (نرخ تردد: 61)
 • بستان آباد - میانه
  روان (نرخ تردد: 10)
 • کلیبر - جانانلو
  روان (نرخ تردد: 18)
 • جلفا - مرند
  روان (نرخ تردد: 70)
 • ملکان - میاندواب
  روان (نرخ تردد: 194)
 • آذرشهر - عجب شیر
  روان (نرخ تردد: 142)
 • ورزقان - خواجه
  روان (نرخ تردد: 25)
 • عجبشیر - بناب
  روان (نرخ تردد: 150)
 • خواجه - ورزقان
  روان (نرخ تردد: 17)
 • سه راه ایواغلی - کشکسرای
  روان (نرخ تردد: 38)
 • کشکسرای - سه راه ایواغلی
  روان (نرخ تردد: 46)
 • سه راهی هریس - هریس
  روان (نرخ تردد: 18)
 • میانه - زنجان (جاده قدیم)
  روان (نرخ تردد: 42)
 • زنجان - میان (جاده قدیم)
  روان (نرخ تردد: 25)
 • درگاه ملی خدمات الکترونیک
 • مرکز مدیریت راه های کشور
 • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
 • سایت ریاست جمهوری
 • دفتر مقام معظم رهبری
 • فروش اينترنتي بليت اتوبوس
 • کارت هوشمند

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"